Digitalna transformacija podjetja Elektro Štumpfl d.o.o.

Digitalna transformacija podjetja Elektro Štumpfl d.o.o.

 

 

Prijavili smo se na Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19), objavljenem v Uradnem listu RS, št.110/20. Prijavljen projekt Digitalna transformacija podjetja Elektro Štumpfl d.o.o. je bil prepoznan kot uspešen in izbran. Namen projekta je bil izboljšanje poslovnih procesov z uvedbo digitalizacije in optimizacije v okviru ERP sistema (tehnologija in tehnični podatki, vodenje zalog, planiranje potreb, komerciala, spremljanje proizvodnje) in sistema CRM (računovodske, kadrovske evidence), nadgradnja spletne strani, vzpostavitev komunikacijskih kanalov (LinkedIn, YouTube), trženje storitev na spletni platformi.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Cilji projekta so bili: 

  • izvedba digitalne transformacije v podjetju,
  • optimizacija poslovanja,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju na področju digitalizacije,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

 

Naši dosežki: 

  • k digitalizaciji poslovanja smo pristopili celostno in ne po posameznih področjih
  • prenovili smo spletno stran, vzpostavili spletno trgovino ter ustvarili profile na socialnih omrežjih
  • preklopili smo na napredno podatkovno analitiko, ki nam omogoča centralno vodenje zalog, planiranje potreb, spremljanje proizvodnje, brezpapirno poslovanje ter nas nemudoma opozori na nepričakovane dogodke ali trende
  • nadgradili smo obstoječe ter pridobili nove digitalne kompetence tako pri vodstvu kot pri zaposlenih, kar predstavlja najpomembnejšo pridobitev tega projekta

 

Projekt ocenjujemo kot izjemno uspešen ter ključen za obstoj in razvoj podjetja. S pomočjo projekta smo dosegli preskok, ki bi sicer trajal veliko dlje. Poleg že omenjenih dosežkov, s poudarkom na razvoju kompetenc vodstva in vseh zaposlenih, je zelo pomemben tudi pozitiven vpliv na okolje, saj smo dosegli bistveno višji nivo snovne in energetske učinkovitosti poslovanja ter ponotranjili skrb za okolje kot eno temeljnih vrednot našega poslovanja.